Nieuws
Helft van ouders is uit balans tijdens coronacrisis
Dit is een verlopen item

Helft van ouders is uit balans tijdens coronacrisis

Helft van ouders is uit balans tijdens coronacrisis

Begin juni hebben we je gevraagd mee te doen aan de Balansmeter. De bedoeling van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe ouders het ouderschap en opvoeden tijdens de coronacrisis ervaren. Eén van de resultaten: de helft van de ouders geeft aan uit balans te zijn.

Balansmeter

Ruim 1000 ouders vulden de balansmeter in. Ze gaven daarmee inzicht in de balans tussen alles wat opvoeden van hen vraagt (draaglast) en wat ze aankunnen (draagkracht).

Belangrijkste resultaten

  • De helft van de ouders geeft aan neutraal tot uit balans te zijn. Voor de coronatijd was dat 1 op de 10 ouders.
  • Uitgedrukt in een cijfer geven ouders tijdens corona hun balans gemiddeld een 5,7. Voor de coronatijd was dat een 7,9.
  • 1 op de 3 ouders ervaart zijn of haar balans als onvoldoende: een 4 of minder. Dit is 7 keer zoveel als voor corona.

Steun en aanpassingsvermogen zijn belangrijke thema’s

De coronacrisis blijkt vooral van invloed op de stemming van ouders. Ook zien we dat steun en aanpassingsvermogen aanzienlijk is veranderd. Zo geeft 39% van de ouders aan neutraal tot weinig steun van anderen (partner, familie, vrienden, buren) te ervaren. Voor corona was dat 17%.

Wat betreft het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen en plotselinge gebeurtenissen: 45% van de ouders geeft aan dit neutraal tot moeilijk te vinden. Voor corona was dit 7,5%.

Meer informatie

Meer informatie over de Balansmeter en de resultaten vind je op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg.


bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
Nieuwsdatum: woensdag 01 juli 2020

Nieuws