Nieuws
Ontmoetingsavond pleegouders Bodegraven-Reeuwijk 

Ontmoetingsavond pleegouders Bodegraven-Reeuwijk 

Ontmoetingsavond pleegouders Bodegraven-Reeuwijk 

Afgelopen donderdag 7 maart 2019 kwamen pleegouders en gezinshuisouders bij elkaar tijdens een ontmoetingsavond in het Huis van Alles in Bodegraven. Er werd kennis gemaakt en er werd informatie en ervaring uitgewisseld.

Ondersteuning vanuit organisatie

Het blijkt dat pleegouders de ondersteuning vanuit hun organisatie als zeer wisselend ervaren. Pleegouders krijgen een pleegzorgvergoeding voor de kosten die zij maken voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind. Sommige pleegouders gaven aan dat zij niet altijd uitkomen met deze vergoeding, bijvoorbeeld in geval van een ouderbijdrage voor vervoer van het pleegkind naar school of zwemleskosten. 

Vervolgbijeenkomst

De aanwezige pleegouders gaven aan behoefte te hebben aan een vervolgbijeenkomst. Zij hopen dat er de volgende keer nog meer pleegouders aansluiten. De 2e ontmoetingsavond zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Alle 34 pleeggezinnen die woonachtig zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn van harte welkom. Als je een uitnodiging wilt ontvangen voor de 2e ontmoetingsavond voor pleegouders, kun je je aanmelden via sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl

Organisatie

Deze 1e ontmoetingsavond voor pleegouders en gezinshuisouders vond plaats op initiatief van de Pleegouderraad van Horizon Pleegzorg en werd ondersteund door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team. Op de avond waren pleegouders en gezinshuisouders aanwezig die zijn verbonden aan verschillende organisaties, zoals Horizon en Jeugdformaat. Wethouder Robèrt Smits was in het 2e deel van de avond ook aanwezig. Hij sprak zijn waardering uit voor de pleegouders.
 


Nieuwsdatum: woensdag 13 maart 2019

Nieuws