Nieuws
Opvoedtip: meelopers bij pesten

Opvoedtip: meelopers bij pesten

Sommige kinderen lachen om wat er met een gepest kind wordt uitgehaald. Anderen gaan meepesten.

 

Bij pesten spelen behalve de pester en het slachtoffer ook anderen een rol.

Meelopers steunen degene die gepest wordt niet of niet voldoende. Ze weerhouden de pester er niet van zijn pestgedrag uit te voeren. Daarbij is het, ook als je zelf niet meedoet, heel vervelend om te zien dat een ander gepest wordt.

 

De hele klas kan last hebben van pesten. Pesten hindert het leren. Kinderen die zelf niet pesten, vinden school minder leuk als ze zien dat iemand gepest wordt.

Wat kun je doen?

Wanneer je kind thuis vertelt dat een ander stelselmatig gepest wordt, is het belangrijk daar aandacht aan te besteden.

  • Je kunt je kind laten vertellen wat er precies gebeurt en vragen hoe het dat vindt.
  • Je kunt kinderen ook vragen hoe ze zelf gereageerd hebben en hoe ze het liefst hadden willen reageren.
  • Het is goed om te vertellen welke gevolgen het pestgedrag voor het slachtoffer heeft.
  • Je kunt samen oplossingen bedenken voor het pestprobleem. Een mogelijkheid is om je kind te stimuleren om het gepeste kind te helpen in plaats van toe te kijken.
  • Vraag op de plek waar het pesten zich afspeelt of ze op de hoogte zijn van het pestgedrag. Veel scholen besteden in hun lesprogramma’s aandacht aan pesten en hebben vaak een coördinator van het pestbeleid.

Lees meer opvoedtips


Nieuwsdatum: donderdag 13 september 2018

Nieuws