Nieuws
Ouderevaluatie weerbaarheidstraining - basisonderwijs

Ouderevaluatie weerbaarheidstraining - basisonderwijs

Ouderevaluatie weerbaarheidstraining - basisonderwijs

Heeft jouw zoon of dochter de afgelopen periode op school een weerbaarheidstraining gevolgd? Dan heb je een begeleidende brief ontvangen met uitleg over de training en een link die verwijst naar deze website.

 

Om de kwaliteit te bewaken is het belangrijk dat de training goed geëvalueerd wordt. Wij hechten waarde aan jouw ervaringen en mening. Daarom willen we je vragen om het evaluatieformulier in te vullen.

Namens het team gezondheidsbevordering GGD Hollands Midden alvast hartelijk dank voor je tijd!

Wat houdt de weerbaarheidstraining in?

De training ondersteunt kinderen bij hun weerbaarheid. De training bestaat uit 7 lessen waarbij jongens en meisjes apart getraind worden. Tijdens de training leert je kind:

  • zijn eigen kracht kennen;
  • voor zichzelf opkomen;
  • houdingsaspecten;
  • hulp vragen;
  • praten over gevoelens.

Weerbare kinderen voelen zich gezonder, zijn gelukkiger en leren beter. Bovendien maken weerbare kinderen gezondere keuzes voor zichzelf.

De cursus wordt georganiseerd door de GGD Hollands Midden als kernpartner van het CJG. De weerbaarheidstraining vindt op school plaats en sluit aan bij de bestaande methodes in het onderwijs.

Aan de training is een oudermodule gekoppeld waarmee je actief betrokken bent bij het ontwikkelingsproces dat je kind doormaakt.


Nieuwsdatum: maandag 14 oktober 2013

Nieuws